Aletler
Ensembles
Genres
Besteciler
Şarkıcı

Notalar $17.95

Orijinal

The Sassmannshaus Tradition. Early Start on the Violin, Volume 3. Violin sheet music.

Tercüme

Sassmannshaus Gelenek. Erken Keman, Cilt 3 başlayın. Keman notalar.

Orijinal

The Sassmannshaus Tradition. Early Start on the Violin, Volume 3. Elementary duets. Dances and other pieces in various keys. Composed by Egon Sassmannshaus. Kurt Sassmannshaus. For 2 violins. This edition. 2nd printing 2011 edition. Stapled. Barenreiter's Sassmannshaus. Instructional. Method book. Text language. English. 71 pages. Published by Baerenreiter Verlag. BA.BA9678. ISBN 9790006536429. With Text language. English. Instructional. 30 x 23 cm inches. Original German title. Fruher Anfang auf der Geige - Band 3. Fruhes Duospiel - Tanze und Spielstucke in verschiedenen Tonarten. The third volume emphasizes duet playing in a great variety of keys and rhythms and musical styles. Different finger patterns and strokes are thoroughly practiced. Children playfully learn reliable technique at the earliest age. For more than three decades the Sassmannshaus Tradition has been the household name for excellence in beginner methods in German-speaking countries. More than half a million students have successfully learned to play using this publication. This tried and tested German method is now available in English. The best-selling method that gave generations of European musicians their foundation is now available in English, with content and songs newly adapted for today's English speaking children. What makes this method so special. The child-friendly and age-appropriate text underlying the music enables children to perceive melodies as a whole and to understand their singable qualities. Songs and scales in different positions are easily explained and mastered within the first year. This is an important advantage over methods that confine children to the first position for many years. Note reading is emphasized from the first lesson - children are brought up to become proficient sight-readers and play in chamber music ensembles as early as possible. In contrast to other beginner methods, The Sassmannshaus Tradition progresses swiftly by introducing advanced techniques in rudimentary form, such as shifting and varied bow strokes. Ensemble playing is encouraged from the very beginning. The method is suitable for single instruction as well as for group and class lessons. The large print notes and text as well as many colorful illustrations are particularly child-friendly and very attractive to pre-school children and school children alike. The substantial volumes contain comprehensive material and carefully calibrated learning curves. They keep children curious and interested for many months and years. Prefac. The Half Step is Between the Second and Third Finger. Duettino. Allegretto, From 25 Easy Duos for Violin, No. 1. Rigaudon. From The Peasant Cantata. Allegro. Andante. Ornament. The Half Step is Between the First and Second Finger. Minuet. Moderato. Tempo giusto, from 25 Easy Duos for Violin, No. 6. Tempo rubato, from 25 Easy Duos for Violin, No. 24. Andanta, from 25 Easy Duos for Violin No. 2. Waltz. Presto. The Second Finger Changes Between Low and High Position. Rondeau. Contredanse. Tambourin. Peasant Dance. March. Cobbler's Dance. The Half Step is Between the Third and Fourth Finger. French Christmas Carol. The Third Finger Changes Between Low and High Position. Cantabile. Musette. Allegretto, from 25 Easy Duos for Violin, No. 5. Allegro ma non troppo, from 25 Easy Duos for Violin, No. 25. Spring. Aria. The First Finger is Lo. Trumpet Minuet. Dance. Musette en Rondeau. Autumn Melody. The First Finger Changes Between Low and High Position. Final Chorus from The Peasant Cantata. Gavotte. The Whirlwind. Burlesque. Untitled. Larghetto. Adagio. Finger Patterns, Old and Ne. The Fourth Finger is in Low Positio. Allegretto. Gavotte allemande. The Fourth Finger Changes Between Low and High Position. German Dance. Polonaise. Triplet. Andante, from Leopold Mozart's violin method. Duets in Various Keys with Changing Finger Pattern. Bourree. Untitled. from Leopold Mozart's violin method. Untitled. from Hubert Ries' violin method. Comodo. Siciliano. Theme with Variation. Marcia. Major and Minor Scale.

Tercüme

Sassmannshaus Gelenek. Erken Keman, Cilt 3 başlayın. İlköğretim düetler. Çeşitli tuşları Dansları ve diğer parçalar. Egon Sassmannshaus tarafından bestelenmiş. Kurt Sassmannshaus. 2 keman için. Bu baskı. 2. baskı 2011 edition. Stapler. Barenreiter en Sassmannshaus. Eğitim. Yöntem kitap. Metin dili. İngilizce. 71 sayfa. Baerenreiter Verlag tarafından yayınlanmıştır. BA.BA9678. ISBN 9790006536429. Metin dili ile. İngilizce. Eğitim. 30 x 23 cm inç. Orijinal Alman başlığı. Daha önce Keman başlayın - Cilt 3. Fruhes Duospiel - farklı anahtarları dans ve oyun adet. Üçüncü ses tuşları ve ritimleri ve müzik stilleri çok çeşitli düet oynarken vurgular. Farklı parmak desenleri ve vuruş iyice uygulanmaktadır. Çocuklar şakacı erken yaşta güvenilir tekniği öğrenmek. Fazla üç yıl için Sassmannshaus Gelenek Almanca konuşulan ülkelerde acemi yöntemleri mükemmellik için ev isim olmuştur. Daha yarım milyon öğrenci başarıyla bu yayını kullanarak çalmayı öğrendi. Bu denenmiş ve test edilmiş Almanca yöntemi İngilizce artık kullanılabilir. Avrupa müzisyenler nesillere onların temel verdi satan yöntemi içeriği ve yeni bugünün İngilizce konuşan çocuklar için uyarlanmış şarkılar, İngilizce olarak artık kullanılabilir. Ne bu yöntem çok özel kılan. Müzik yatan çocuk dostu ve yaşa uygun bir metin, bir bütün olarak algılarlar melodiler ve onların singable niteliklerini anlamak için çocukları sağlar. Şarkılar ve farklı pozisyonlarda ölçekler kolayca ilk yıl içinde açıkladı ve öğrenilebiliyor. Bu uzun yıllardır birinci pozisyona çocuklar sınırlandırmak yöntemler üzerinde önemli bir avantajdır. Not okuma ilk dersten vurgulanmıştır - Çocukların yeterli görme-okuyucu olmak ve mümkün olduğu kadar erken oda müziği topluluklarından oynamak kadar getirilir. Diğer acemi yöntemlerin aksine, Sassmannshaus Gelenek gibi değişen ve çeşitli yay vuruşları gibi ilkel biçimde gelişmiş teknikler, getirerek hızla ilerler. Ensemble oyun başından itibaren teşvik edilir. Yöntem tek bir talimat yanı sıra grup ve sınıf dersleri için uygundur. Büyük baskı notlar ve metin gibi birçok renkli çizimler özellikle çocuk dostu ve okul öncesi çocuklar ve hem okul çocukları çok caziptir. Önemli hacimleri kapsamlı materyal içeren ve dikkatle öğrenme eğrileri kalibre. Onlar, aylar ve yıllar boyunca çocuklar meraklı ve ilgi devam. PREFAC. Yarım Adım İkinci ve Üçüncü parmak arası. Duettino. Keman, No 1 için 25 Kolay Duos itibaren Allegretto,. Rigaudon. Köylü kantattan. Allegro. Andante. Ornament. Half Step Birinci ve İkinci parmak arası. Menüet. Ilımlı. 25 Kolay Keman Duos, No Tempo giusto, 6. 25 Kolay Keman Duos, No Tempo Rubato, 24. Keman No: 2 için 25 Kolay Duos dan Andanta,. Vals. Yakında. Alçak ve Yüksek Pozisyon Arasında İkinci Parmak Değişiklikler. Iki uyaklı 10-13 dizelik şiir. Contredanse. Tef. Köylü Dans. Mart. Cobbler Dans. Yarım Adım Üçüncü ve Dördüncü parmak arası. Fransız Christmas Carol. Alçak ve Yüksek Pozisyon Arasında Üçüncü Parmak Değişiklikler. Cantabile. Sırt çantası. Keman, No 5 için 25 Kolay Duos dan Allegretto,. Allegro ma non troppo, 25 Kolay Duos gelen Keman, No: 25. Bahar. Hava. İlk Parmak Lo. Trompet Menüet. Dans. Musette tr Rondeau. Sonbahar Melody. Alçak ve Yüksek Pozisyon Arasında İlk Parmak Değişiklikler. Köylü Cantata Final Korosu. Gavot dansı. Kasırga. Gülünç. Başlıksız. Larghetto. Atasözü. Parmak Desenler, Eski ve Ne. Dördüncü Parmak Düşük positio olduğunu. Allegretto. Gavotte allemande. Alçak ve Yüksek Pozisyon Arasında Dördüncü Parmak Değişiklikler. Alman Dans. Polonez müziği. Üçlü. Leopold Mozart'ın keman yöntemi Andante,. Değişen Parmak Desen ile çeşitli Keys düetler. Bourree. Başlıksız. Leopold Mozart'ın keman yöntemi. Başlıksız. Hubert Ries 'keman yöntemi. Rahat. Sicilyalı. Varyasyon ile Theme. Mart. Majör ve Minör Ölçekli.