Aletler
Ensembles
Genres
Besteciler
Şarkıcı

Notalar $7.95

Orijinal

Alfred's Premier Piano Course. Lesson Book & CD Level 1A. Dennis Alexander. Piano Method sheet music. Piano Solo sheet music. Beginning.

Tercüme

Alfred'in Premier Piyano Kursu. Ders Kitabı. Dennis Alexander. Piyano Metodu notalar. Piano Solo notalar. Başlangıç.

Orijinal

Alfred's Premier Piano Course. Lesson Book & CD Level 1A composed by Dennis Alexander, Gayle Kowalchyk, and E. L. Lancaster. For Piano. Method. Instruction. Piano - Alfred's Premier Piano Course. Premier Piano Course. Children. SMP Primer Level. Early Elementary. Book & CD. 64 pages. Published by Alfred Music. AP.20652. ISBN 0739023578. Children. Beautifully presented and intelligently paced, the Lesson Books combine unusually attractive music and lyrics. The books feature note reading, rhythm reading, sight-reading and technical workouts. Each piece on the CD was recorded at a performance tempo and a slower practice tempo. Premier Piano Course offers today's students a fully integrated and comprehensive approach to piano instruction, featuring a perfect blend of music, lyrics, pedagogy, art, and fun. Notation and keyboard skills are taught early on, with special emphasis on rhythm reading, technical development, creative thinking, and musicality. The many varied moods and styles of Premier's songs provide fresh, enjoyable learning and performing experiences for students. Very beginning music. Five-finger positions with no chords and almost no hand position movement. A Note to Teachers. A Note to Students. and Parents. How to Sit at the Piano. The Secret to a Good Hand Position. Notes. Quarter Note. The Keyboard. Two Black Keys. Rests. Quarter Rest. The Keyboard. Three Black Keys. Bar Lines and Measures. Half Note. Dynamic Signs. f and p. Whole Note. Time Signature. Damper Pedal. The Music Alphabet. Keyboard Anchor. Dynamic Sign. mf. Keyboard Anchors. G and A. Whole Rest. Step. New Time Signature. Dotted Half Note. The Staff. Bass Clef Treble Clef. Reading Middle C. The Grand Staff. Half Rest. Bass F. Tempo. Whole Rest in 3. Treble G. Landmark Notes. New Note G. Bass. New Note E. Bass. New Landmark Note. Bass C. New Note D. Bass. Stepping Up from Bass C. New Notes D and E. Treble. New Note F. Treble. Stepping Up from Middle C. New Notes B and A. Bass. Stepping Down from Middle C. Skip. Skip Up from Middle C. Skip Up from D. Treble. Skip Down from B. Bass.

Tercüme

Alfred'in Premier Piyano Kursu. Ders Kitabı. Piyano için. Yöntem. Talimat. Piyano - Alfred'in Premier Piyano Kursu. Premier Piyano Kursu. Çocuklar. SMP Primer Seviye. Erken İlköğretim. Kitap. Alfred Müzik tarafından yayınlanmıştır. AP.20652. ISBN 0739023578. Çocuklar. Güzel sundu ve akıllıca tempolu, Ders Kitapları alışılmadık çekici müzik ve şarkı sözleri birleştirmek. Kitaplar not okuma, ritim okuma, görme-okuma ve teknik egzersiz özelliği. CD üzerindeki her bir parça bir performans tempo ve yavaş bir uygulama tempoda kaydedildi. Premier Piyano Kursu, müzik, şarkı sözleri, pedagoji, sanat ve eğlence mükemmel bir karışımını içeren, bugünün öğrencilere piyano eğitimi için tam entegre ve kapsamlı bir yaklaşım sunuyor. Notasyon ve klavye becerileri ritim, okuma, teknik geliştirme, yaratıcı düşünme ve müzikalite üzerine özel bir vurgu ile, erken öğretilir. Başbakan'ın şarkıları çok değişik ruh halleri ve stilleri taze, eğlenceli öğrenme ve öğrenciler için performans deneyimleri sağlamak. Çok başlayan müzik. Akorları ve neredeyse hiç el pozisyonu hareketi hiçbir Beş parmak pozisyonları. Öğretmenlerine Bir Not. Öğrencilerine Bir Not. ve Veliler. Piyano otur nasıl. İyi bir El Bünyesine Gizli. Notlar. Çeyrek Not. Klavye. İki Black Keys. Dayanakları. Çeyrek Dinlenme. Klavye. Üç Black Keys. Bar Hatları ve Tedbirler. Yarım Not. Dinamik İşaretler. f ve p. Tüm Not. Zaman İmza. Damper Pedal. Müzik Alfabe. Klavye Çapa. Dinamik İşaret. MF. Klavye Çapalar. G ve A. Tüm Dinlenme. Adım. Yeni Zaman İmza. Noktalı Yarım Not. Personel. Bass Clef Tiz Clef. Orta C Okuma. Grand Çalışanlar. Yarım Dinlenme. Bass F. Zaman. 3 Whole istirahat. Tiz G. Landmark Notlar. Yeni Not G. Bas. Yeni Not E. Bas. Yeni Landmark Not. Bass C. Yeni Not D. Bas. Bass C Step Up. Yeni Notlar D ve E. Üç kat. Yeni Not F. Üç kat. Orta C Step Up. Yeni Notlar B ve A. Bas. Orta C Aşağı Stepping. Atlamak. Orta C Up atla. D Up atla. Üç kat. B Aşağı atla. Bas.