Aletler
Ensembles
Genres
Besteciler
Şarkıcı

Notalar $5.00

Orijinal

ATON part 7-Duett von Eje und Pharao - tenor and bass voices, woodwind, harp, cello. David Warin Solomons. Bass Voice sheet music. Bassoon sheet music. Harp sheet music. Tenor Voice sheet music. Intermediate.

Tercüme

Eje ve Firavun'un ATON parçası 7 ikilisi - tenor ve bas sesler, nefesli, arp, çello. David Warin Solomons. Bas Ses notalar. Fagot notalar. Arp notalar. Tenor Ses notalar. Ara.

Orijinal

ATON part 7-Duett von Eje und Pharao - tenor and bass voices, woodwind, harp, cello composed by David Warin Solomons. 1953-. For Flute,Oboe,Clarinet,Bassoon,Cello,Tenor Voice,Bass Voice,Harp. 21st Century,Opera,World,Secular. Intermediate. Score,Set of Parts. Published by David Warin Solomons. S0.33337. ATON is a stage play written by Manfred Strolz and Otmar Rützlerwhich represents Egypt in the time of the Pharoahs but seen through the eyes of modern theatre directorsand actors. The modern scenes are spoken but the Egyptian scenes require music,so Manfred and Otmar asked me to write the music for these. The music is composed for various forces as the play progresses, from the full orchestra. woodwind, strings, harp, piano, timpani. and choirdown to more intimate moments with single voice or duets, flute and classical guitar or with single voice and bassoon. For each section the pdf file contains score and parts and the sound sample is an electronic preview. As I write 16 sections have been composed, but more are to come - please just search for "Aton" in due course for the full picture. The first performance is planned to take place in the Landestheater in Innsbruck during 2015ATON ist ein Bühnenstück von Manfred Strolz and Otmar Rützler geschrieben,das Ägypten von der Pharaonenzeit vorstellt aber auch duch die Augen moderner Direktoren und Schauspieler sieht. Die modernen Szenen sind gesprochen aber die ägyptischen Szenen brauchen Musik,deshalb haben mich Manfred und Otmar gebeten die Musik dafür zu schreiben. Die Musik ist für verschiedene Kräfte während des Stückes komponiert. vom vollen Orchester. Holzbläser, Streicher, Harfe, Klavier, Timpani. und Chorbis zu intimeren Augenblicken mit Solostimme. oder Duetten. mit Flöte und klassicher Gitarre oder Solostimme mit Fagott. Im Augenblick gibt es 16 Kompositionen, aber es wird noch mehr geben - bitte suche später nach "Aton" für das vollständige Bild. Für jede Komposition enhält die pdf-Datei Partitur und Stimmen und die mp3-Datei ist eine elektronische "Vorschau". Es wird geplant, die erste Aufführung im Landestheater Innsbruck im Jahre 2015 stattzuhalten. Digital Print is printable sheet music available anytime, anywhere. Just purchase, print and play. View your online sheet music at home, school, work or anywhere you have a computer connected to the Internet. Use our iPad app to view your digital sheet music on the go. With Digital Print, you can print your digital sheet music immediately after purchase, or wait until its convenient. And our software installation is easy - we'll guide you through the simple steps to make sure you have Adobe Flash Player, Adobe AIR and the Sheet Music Plus AIR application.

Tercüme

ATON bölüm 7-Duett von Eje und Pharao - tenor ve bas sesler, nefesli, arp, David Warin Solomons tarafından bestelenen viyolonsel. 1953 -. Flüt, Obua, Klarnet, Fagot, Viyolonsel, tenor Voice, Bas Ses, Arp İçin. 21. Yüzyıl, Opera, Dünya, Laik. Ara. Puan, Parça Set. David Warin Solomons tarafından yayınlanmıştır. S0.33337. ATON Manfred Strolz tarafından yazılmış bir sahne oyunudur ve Otmar Rützlerwhich kayığına zamanında Mısır'ı temsil ama modern tiyatro directorsand aktörlerin gözünden. Modern sahneleri konuşuluyor ama Mısır sahneler müzik gerektiren, bu nedenle Manfred ve Otmar bunlar için müzik yazmak için bana sordu. Müzik çalma tam orkestra gelen, ilerledikçe çeşitli kuvvetler için oluşur. nefesli, dizeleri, arp, piyano, timpani. ve tek ses veya düetler, flüt ve klasik gitar ile ya da tek ses ve fagot ile daha samimi anlara choirdown. Her bölüm için pdf dosyası puanı ve parçalar içerir ve ses örneği bir elektronik önizleme. Ben 16 kesitler oluşan edilmiştir yazmak, ama daha olduğundan gelmek için - sadece tam resim için zamanı gelince \"Aton\" için lütfen arama. İlk performans yazılır 2015ATON Manfred Strolz ve Otmar Rützler bir oyun sırasında Innsbruck Devlet Tiyatrosu'nda gerçekleşecek planlanan, Firavunlar Mısır hayal değil, aynı zamanda modern yönetim ve aktörler görünüyor gözlerini duch. Modern sahneleri konuşuluyor ama Mısır sahneler müzik ihtiyacımız, bu yüzden Manfred ve Otmar bunun için müzik yazmak istedi var. Müzik parçası boyunca çeşitli güçlerin için oluşur. tam orkestra tarafından. Enstrümanlar, Yaylı Çalgılar, Arp, Piyano, Timpani. Solo kısmı ve Chorbis daha samimi anlar. veya düetler. Fagot ile klasik ya da yalnız ses flüt ve gitar ile. Şu anda orada 16 kompozisyonları, ama daha olacak - Tam resim için daha sonra Aton göre arama lütfen. Her kompozisyon için pdf dosyası tam puan ve parçaları içerir ve mp3 dosyası elektronik Önizleme olan. 2015 yılında Devlet Tiyatrosu Innsbruck ilk yer performansı tutmak için planlanan. Dijital Baskı, her yerde mevcut yazdırılabilir levha müzik. Sadece satın alma, baskı ve oyun. Ev, okul, iş yerinde online notalar görüntülemek veya herhangi bir yerde internete bağlı bir bilgisayar var. Halindeyken dijital notalar görüntülemek için iPad uygulamasını kullanın. Dijital Baskı ile, satın hemen sonra dijital notalar yazdırabilirsiniz veya onun uygun kadar bekleyin. Ve yazılım yüklemesi kolay - Emin Adobe Flash Player, Adobe AIR ve Sheet Music Plus AIR uygulaması olması için basit adımda size kılavuzluk edeceğiz.