Aletler
Ensembles
Genres
Besteciler
Şarkıcı

Notalar $67.95

Orijinal

The Forge of Vulcan. Pre 1.

Tercüme

Vulcan Forge. Ön 1.

Orijinal

The Forge of Vulcan composed by Tim Fisher. For concert band. Brolga Music Elementary Band Series. Grade 0.5. Score and set of parts. Duration 1. 47. Published by Brolga Music Publishing Company. BL.BMC065. ISBN M900954480. Vulcan is the Roman god of fire, especially destructive fire, and craftsmanship. According to Roman mythology, his forge is located beneath Mount Etna. It is here that he forges weapons for gods and heroes, including thunderbolts for Jupiter, king of the gods, and weapons for Mars, the god of war.

Tercüme

Tim Fisher tarafından bestelenen Vulcan Forge. Konser bandı için. Brolga Müzik İlköğretim Band Serisi. Sınıf 0.5. Puan ve parça seti. Süre 1. 47. Brolga Music Publishing Company tarafından yayınlanan. BL.BMC065. ISBN M900954480. Vulcan yangın Roma tanrısı, özellikle yıkıcı yangın ve işçilik. Roma mitolojisine göre, onun demirci Etna altında yer almaktadır. O, Mars için Jüpiter için yıldırımlar, tanrıların kralı, ve silahlar da dahil olmak üzere, tanrılar ve kahramanlar için savaş tanrısı silah uydurandan ki burada.