Aletler
Ensembles
Genres
Besteciler
Şarkıcı

Notalar $6.99

Orijinal

21st Century Guitar Method 1. Aaron Stang. Easy Guitar sheet music. Beginning.

Tercüme

21. Yüzyıl Gitar Metodu 1. Aaron Stang. Kolay Gitar notalar. Başlangıç.

Orijinal

21st Century Guitar Method 1. The Most Complete Guitar Course Available. Composed by Aaron Stang. For Guitar. Guitar Method or Supplement. Method. Instruction. 21st Century Guitar Course. Beginner. Book. 48 pages. Published by Alfred Music. AP.EL03842. ISBN 089898727X. This innovative guitar method contains all styles of music including rock, pop, folk and classical. Tablature is used as an aid in learning new material, and suggested accompaniment parts enable the teacher and student to play together. The unique Rock Workshop sections teach rock rhythm and lead guitar styles and are correlated to the Guitar Rock Shop books. Available with or without a play-along recording. Book 1 includes reading music in first position, all basic chords, strumming, eighth note rhythm, power chords, the blues form, basic rock rhythm, guitar techniques, and pop songs such as. Surfin' Safari. Blue Eyes Crying in the Rain. Old Time Rock and Roll. This hugely popular basic guitar method series includes numerous supplements. theory workbook, ensembles, song books and a supplemental rock method. The available CD includes full instruction plus full demonstration and play-along tracks. Level 1 lays a foundation with note reading and chords and includes teacher duet parts to encourage the student and teacher to perform together. TAB is used to make learning chords, accompaniments, riffs and other stylistic guitar parts easy and fun, standard music notation is used for melodic playing. Level two goes deeper into common guitar genres such and rock and blues and also introduces applied music theory, chord and scale construction and fretboard understanding. Recommended for 8 years old and up. Holding the Guitar and Pick. Tuning the Guitar. Music Notation and Tablature. Rhythm Notation and TimeSignatures. The Notes on the First String. Folk Song. Flamenco Fantasy. The Blues Beat. The Notes on the Second String. Jingles Bells. Aura leee. The Boogie Shuffle. Tied Notes. Mary Ann. PowerRock. Pick-Up notes. When the Saints Go Marching In. The Notes on the Third String. The Dotted Half Note. Oh, Susanna. New Time Signature. Down in the Valley. We Three Kings of Orient Are. Repeat Signs. Red River Valley. Singing Strings. New Note. Danny Boy. Plaiser D'Amour. Blue Eyes Crying in the Rain. The Notes on the Fourth String. Amazing Grace. The House of the Rising Sun. Eighth Notes. Ten Little Indians. Spy to Spy. Surfin' Safari. The Sharp Sign. F#. Aura Lee. Key Signatures. Golden Slippers. Simple Gifts. The C, G & G7 Chords. Folk-Rock Style. The D & D7 Chords. New River Train. Rock Workshop 101. The Blues Progression. Blues Changes. Chuck B. Goode. The Notes on the Fifth String. Brahms' Lullaby. Cielito Lindo. The C, A Minor, & D. Minor Chords. The Roots of Rock. Eighth Note Strumming. Wrist Rock. Battle of Aughrim. Rock Workshop 102. Power Chords. Power Study. Metalurgy. The Notes on the Sixth String. Spanish Serenade. Surf-Rock Bass. Rock Workshop 103. Getting Feel. Rock Steady. The Full G, G7 & E Minor Chords. Loch Lomond. New Note. F#. on the 6th String. Rock Ballad. Scarborough Fair. On Cloud Nine. The Rest. Rest & Roll. Eighth Rest Etude. A Little Night Music. Rock Workshop 104. The Blues Boogie Pattern. The Boogie Preogression. Old Time Rock and Roll. Guitar Chord Chart.

Tercüme

21. Yüzyıl Gitar Metodu 1. Mevcut En Komple Gitar Kursu. Aaron Stang tarafından bestelenmiş. Gitar için. Gitar Metodu veya Ek. Yöntem. Talimat. 21. Yüzyıl Gitar Kursu. Acemi. Kitap. 48 sayfa. Alfred Müzik tarafından yayınlanmıştır. AP.EL03842. ISBN 089898727X. Bu yenilikçi gitar yöntem rock, pop, folk ve klasik müzik dahil olmak üzere tüm stilleri içerir. Sizlerden gelen yeni malzeme öğrenme yardımcı olarak kullanılan ve önerilen eşliğinde parçalar birlikte oynamak için öğretmen ve öğrenci etkinleştirin. Eşsiz Kaya Atölye bölümleri kaya ritim ve lead gitar stilleri öğretmek ve Gitar Rock Shop kitaplar ilişkilidir. Veya bir play-boyunca kayıt olmadan kullanılabilir. Kitap 1 ilk pozisyonda okuma müzik, tüm temel akorları, strumming, sekizinci nota ritim, güç akorları, blues formu, temel kaya ritim, gitar teknikleri ve gibi pop şarkıları içerir. Surfin 'Safari. Blue Eyes Rain Ağlayan. Old Time, Rock and Roll. Bu son derece popüler temel gitar metodu serisi çok sayıda takviyeleri içermektedir. teorisi çalışma kitabı, topluluklar, şarkı kitaplar ve bir tamamlayıcı kaya yöntem. Mevcut CD tam talimatı artı tam bir gösteri ve play-boyunca parçalarını içerir. Seviye 1 notu okuma ve akorları ile bir temel atıyor ve birlikte gerçekleştirmek için öğrenci ve öğretmen teşvik etmek için öğretmen düet parçalar içerir. TAB öğrenme akorları, eşliklerini, riff ve diğer üslup gitar parçaları kolay ve eğlenceli hale getirmek için kullanılan, standart müzik notasyonu melodik çalmak için kullanılır. Seviye iki ortak gitar türler derinliklerine gider böyle ve rock ve blues ve aynı zamanda uygulamalı müzik teorisi, akor ve ölçekli inşaat ve Klavye anlayış tanıttı. Kadar 8 yaşında ve Tavsiye. Gitar Holding ve Seçim. Gitar akort. Müzik Notasyon ve tab. Ritim Notasyon ve TimeSignatures. İlk on String Notlar. Türkü. Flamenko Fantasy. Blues yendi. İkinci String üzerinde notlar. Jingle Bells. Aura leee. Boogie Shuffle. Tied Notlar. Mary Ann. PowerRock. Pick-up notlar. Ne zaman Saints Go Bando yılında. Üçüncü String üzerinde notlar. Noktalı Yarım Not. Oh Susanna. Yeni Zaman İmza. Down in the Valley. Orient Biz Three Kings Are. İşaretler tekrarlayın. Red River Valley. Strings Singing. Yeni Not. Danny Boy. Sybian D'Amour. Blue Eyes Rain Ağlayan. Dördüncü String üzerinde notlar. Amazing Grace. Rising Sun Evi. Sekizinci Notlar. Ten Little Indians. Spy Spy. Surfin 'Safari. Sharp Sign. F #. Aura Lee. Anahtar İmzalar. Altın Terlik. Basit Hediyeler. C, G. Folk-Rock tarzı. D. New River Tren. Kaya Atölye 101. Blues İlerlemesi. Blues Değişiklikler. Chuck B. Goode. Beşinci String üzerinde notlar. Brahms 'Lullaby. Cielito Lindo. C, A Minor,. Minör Akorları. Rock Kökleri. Sekizinci Not tıngırdatarak. Bilek Kaya. Aughrim Savaşı. Kaya Atölye 102. Güç Akorları. Güç Çalışması. Metalürji. Altıncı String üzerinde notlar. İspanyol Serenade. Surf-Kaya Bass. Kaya Atölye 103. Hissedin Başlarken. Sabit Kaya. Tam G, G7. Loch Lomond. Yeni Not. F #. 6. String üzerinde. Kaya Ballad. Scarborough Fair. Cloud Nine On. Dinlenme. Dinlenme. Sekizinci Dinlenme Etude. A Little Night Music. Kaya Atölye 104. Blues Boogie Desen. Boogie Preogression. Old Time, Rock and Roll. Gitar Chord Grafik.