Aletler
Ensembles
Genres
Besteciler
Şarkıcı

Notalar $20.95

Orijinal

First Concertpieces. Henk van Lijnschooten. Percussion sheet music. Beginning.

Tercüme

İlk Concertpieces. Henk van Lijnschooten. Perküsyon notalar. Başlangıç.

Orijinal

First Concertpieces. Ons Eerste Concert. Composed by Henk van Lijnschooten. For flexible concert band. 3 parts with percussion. Band. Education. Flexible Wind. Recorded on Easy band Volume 1. ML.311083720. Grade 1. Score only. Duration 20 minutes. Published by Molenaar Edition. ML.090056630-S. Each of the three parts may be played by one or more instruments. Parts are available for all wind instruments in all clefs and keys. There are five separate books. The percussion is optional. Full Score. Book 1. Voice 1 - Flute. Book 2. Voice 1 - 1st Oboe. Recorder. Accordeon. Violin. Book 3. Voice 2 - 2nd Oboe. Recorder. Accordeon. Violin. Book 4. Voice 3 - 3rd Violin. Book 5. Voice 3 - Alto Recorder, 3rd Accordeon. Book 6. Voice 1 - Clarinet Eb, Flugelhorn. Cornet Eb. Book 7. Voice 1 - 1st Clarinet. Trumpet. Cornet. Flugelhorn, Soprano Saxophone. Book 8. Voice 2 - 2nd Clarinet. Trumpet. Cornet. Flugelhorn. Book 9. Voice 3 - 3rd Clarinet. Trumpet. Cornet. Flugelhorn. Book 10. Voice 3 - Horn Eb, Alto Saxophone. Book 11. Voice 3 - Baritone Bb. TC. , Tenor saxophone, Bass Clarinet, Trombone Bb. TC. Book 12. Voice 3 - Tuba Bb. BC. , Trombone Bb. BC. Baritone Bb. BC. Book 13. Voice 3 - Trombone, Bassoon, Cello, Tuba. Baritone C. Book 14. Percussion. Book 15. Voice 3 - Horn F. Book 16. Voice 3 - Bass Eb. TC. , Bariton Saxophone. Book 17. Voice 3 - Bass Eb. BC. Book 18. Voice 3 - Tuba in C.

Tercüme

İlk Concertpieces. Ons Eerste Konseri. Henk van Lijnschooten tarafından bestelenmiş. Esnek konser bant için. Perküsyon ile 3 parça. Bant. Eğitim. Esnek Rüzgar. Kolay bant Cilt 1 Kaydedilmiş. ML.311083720. Sınıf 1. Puan sadece. Süre 20 dakika. Molenaar Edition tarafından yayınlanan. ML.090056630-S. Üç parçadan her biri bir veya daha fazla aletler oynadığı edilebilir. Tüm parçalar Clefs ve anahtarları tüm üflemeli çalgılar için kullanılabilir. Beş ayrı kitap vardır. Perküsyon isteğe bağlıdır. Tam Puan. Kitap 1. Ses 1 - Flüt. Kitap 2. Ses 1 - 1. Obua. Kaydedici. Akordeon. Keman. Kitap 3. Ses 2 - 2. Obua. Kaydedici. Akordeon. Keman. Kitap 4. Ses 3 - 3. Keman. Kitap 5. Ses 3 - Alto Kaydedici, 3. akordeona. Kitap 6. Ses 1 - Klarnet Eb, Flugelhorn. Kornet Eb. Kitap 7. Ses 1 - 1. Klarnet. Trompet. Kornet. Flugelhorn, Soprano Saksafon. Kitap 8. Ses 2 - 2. Klarnet. Trompet. Kornet. Flugelhorn. Kitap 9. Ses 3 - 3. Klarnet. Trompet. Kornet. Flugelhorn. Kitap 10. Ses 3 - Korna Eb Alto Saksafon. Kitap 11. Ses 3 - Bariton Bb. TC. , Tenor saksofon, bas klarnet, Trombon Bb. TC. Kitap 12. Ses 3 - Tuba Bb. M.Ö.. , Trombon Bb. M.Ö.. Bariton Bb. M.Ö.. Kitap 13. Ses 3 - Trombon, Fagot, Viyolonsel, Tuba. Bariton C. Kitap 14. Vurmalı. Kitap 15. Ses 3 - Korna F. Kitap 16. Ses 3 - Bas Eb. TC. , Bariton Saksafon. Kitap 17. Ses 3 - Bas Eb. M.Ö.. Kitap 18. Ses 3 - C Tuba.