Aletler
Ensembles
Genres
Besteciler
Şarkıcı

Notalar $5.00

Orijinal

Fiesta Sunrise - Score. Dean Sorenson. Grade 2.

Tercüme

Fiesta Sunrise - Score. Dean Sorenson. Sınıf 2.

Orijinal

Fiesta Sunrise - Score composed by Dean Sorenson. For concert band. Standard of Excellence in Concert. Grade 2. Score. Published by Neil A. Kjos Music Company. KJ.WB259F. Add Latin spice to your next concert. With its strong Latin feel and repeated articulation patterns, students will receive lots of practice on syncopated rhythms. The percussion section comes alive with the use of bongos, congas, cowbell and claves. Fiesta Sunrise is correlated with Standard of Excellence Book 2, page 20. The Standard of Excellence In Concert series presents exceptional arrangements, transcriptions, and original concert and festival pieces for beginning and intermediate band. Each selection is correlated to a specific page in the Standard of Excellence Band Method, reinforcing and expanding skills and concepts introduced in the method up to that point. Exciting parts with extensive cross-cueing are presented for every player. Accessible ranges, appropriate rhythmic challenges, and creative percussion section writing enhance the pedagogical value of the series. Sold individually, each In Concert selection includes a full Conductor Score and enough student parts for large symphonic bands. Each student part also includes correlated Warm-Up Studies. The Conductor Score comes complete with rehearsal suggestions, a composer biography, program notes, a rehearsal piano part, several ready-to-duplicate worksheets and a duplicable written quiz.

Tercüme

Fiesta Sunrise - Score composed by Dean Sorenson. Konser bandı için. Konser Standard of Excellence. Sınıf 2. Skor. Neil A. Kjos Music Company tarafından yayınlanmıştır. KJ.WB259F. Sonraki konserine Latin baharat ekle. Güçlü Latin hissediyorum ve tekrarlanan eklem desenleri ile, öğrenciler tekledi ritimleri uygulama çok alacaksınız. perküsyon bölümü Bongo, congas, cowbell ve Claves kullanımı ile canlanır. Fiesta Sunrise Mükemmellik Standardı Kitabı 2, sayfa 20 ile ilişkilidir. Konser seri Mükemmellik Standardı istisnai düzenlemeler, uyarlamalarını ve başlangıç ​​ve orta bant için orijinal konser ve festival parçaları sunar. Her seçim o noktaya yöntemde kadar tanıtıldı beceri ve kavramları takviye ve genişleyen, Mükemmellik Band Yöntemi Standardı belirli bir sayfaya ilişkilidir. Kapsamlı çapraz-cueing Heyecanlı parçaları her oyuncu için sunulmaktadır. Erişilebilir aralıkları, uygun ritmik zorlukları ve yaratıcı perküsyon bölümü yazma serisinin pedagojik değerini artırmak. Ayrı ayrı satılır, her In Concert seçimi tam bir İletken Puan ve büyük senfonik bantları için yeterli öğrenci parçaları içerir. Her öğrenci kısmı da ilişkili Warm-Up Çalışmaları içerir. İletken Puan prova önerileri ile birlikte geliyor, bir besteci biyografi, programı notlar, bir prova piyano parçası, birkaç hazır yinelenen çalışma ve dublike yazılı sınav.